Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Digilupa opetuskäyttöön

Digitaalisten aineistojen käyttö opetuksessa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Oppilaitoksissa skannataan yhteensä noin 34 miljoonaa sivua tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa vuodessa. Kun opetus- tai tutkimuskäyttöön tehdään digitaalisia kopioita tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta, tarvitaan kopiointiin ja käyttöön oikeudenomistajan lupa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut Digiluvan peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Muiden oppilaitosten tulee hankkia Digilupa suoraan Kopiostosta.

Kopioston Digiluvalla oppilaitoksen henkilökunta ja opiskelijat voivat skannata painettuja julkaisuja sekä kopioida tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivustoilta. Lupa koskee sekä kotimaisia että ulkomaisia aineistoja. Näitä aineistoja voi käyttää opetuksessa, tutkimuksessa sekä opinnäyte- ja harjoitustöissä. 

  • Painettuja julkaisuja ovat muun muassa kirjat, sanomalehdet, aikakauslehdet, tutkimusraportit ja käyttöoppaat.

  • Skannaamisella tarkoitetaan painettujen julkaisujen tallentamista digitaaliseksi tiedostoksi.

Kopioston Digilupa on käytettävän tekniikan suhteen neutraali ja koskee aineiston muuttamista digitaaliseen muotoon esimerkiksi skannerilla, digitaalisella kopiokoneella, digikameralla tai dokumenttikameralla.

Tekijät ja kustantajat ovat laajasti antaneet Kopiostolle valtuudet myöntää puolestaan lupia teosten digitaaliseen kopiointiin ja käyttöön opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Tekijänoikeuslain 26 § ulottaa Kopioston luvat koskemaan myös niitä tekijöitä ja kustantajia, joita Kopiosto ei edusta suoraan valtuutuksen nojalla.

Tekijöillä ja kustantajilla on mahdollisuus kieltää teostensa digitaalinen kopiointi ja käyttö tekijänoikeuslain 14 §:n nojalla. Kopiosto ylläpitää luetteloa niistä oikeudenomistajista ja kiellon piirissä olevista teoksista, jotka sille ilmoitetaan. Julkaisujen osalta kopiointikielto on voitu merkitä myös julkaisuun. Luvansaajan tulee noudattaa näitä kopiointikieltoja.

Digilupa ei koske myöskään niitä käyttötilanteita, joissa oikeudenomistaja suoraan itse lisensoi teostensa digitaalista käyttöä tai luvansaajalla on muuhun sopimukseen tai lisenssiin perustuva oikeus käyttää teosta.

Teoksista saa kopioida muutaman kappaleen yksityiseen perhepiirissä tapahtuvaan käyttöön, muuten teosten kopiointiin tarvitaan lupa.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun