Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Digilupa opetus- ja tutkimuskäyttöön

Digitaalisten aineistojen käyttö opetuksessa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Teoksista saa kopioida muutaman kappaleen yksityiseen perhepiirissä tapahtuvaan käyttöön. Kun tehdään digitaalisia kopioita tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta opetus- tai tutkimuskäyttöön, tarvitaan kopiointiin ja käyttöön oikeudenomistajan lupa.

Kopioston Digiluvalla opettajat ja oppilaitoksen muu henkilökunta sekä opiskelijat voivat skannata osia painetuista julkaisuista ja kopioida tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivustoilta. Lupa koskee sekä kotimaisia että ulkomaisia aineistoja. Näitä aineistoja voi käyttää opetuksessa, tutkimuksessa sekä opinnäyte- ja harjoitustöissä. Painettuja julkaisuja ovat muun muassa kirjat, sanomalehdet, aikakauslehdet, tutkimusraportit ja käyttöoppaat.

Kopioston lupa on käytettävän tekniikan suhteen neutraali ja koskee aineiston muuttamista digitaaliseen muotoon esimerkiksi skannerilla, digitaalisella kopiokoneella, digikameralla tai dokumenttikameralla.

Kopioston luvalla voi esimerkiksi

  • täydentää ja elävöittää oppimateriaalia
  • personoida opetusmateriaalia
  • koota oppitunnille opetusmateriaalia eri julkaisuista ja verkkoaineistoista
  • toteuttaa monimuotoista etä- ja verkko-opetusta
  • tehdä täydentäviä ja havainnollistavia merkintöjä sähköiseen kuva- ja tekstimateriaaliin
  • käyttää erilaisia materiaaleja käännös- ja muunnelmaharjoituksissa

Kopioston Digilupa perustuu oikeudenhaltijoilta saatuihin valtuuksiin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuslain 26 §:n mukaiseen hyväksymispäätökseen. Tekijät ja kustantajat ovat laajasti antaneet Kopiostolle valtuudet myöntää puolestaan lupia teosten digitaaliseen kopiointiin ja käyttöön opetustoiminnassa ja tutkimuksessa. Tekijänoikeuslain 26 § ulottaa Kopioston luvat koskemaan myös niitä tekijöitä ja kustantajia, joita Kopiosto ei edusta suoraan valtuutuksen nojalla.

Tekijöillä ja kustantajilla on mahdollisuus kieltää teostensa digitaalinen kopiointi ja käyttö tekijänoikeuslain 14 §:n nojalla. Kopiosto ylläpitää luetteloa niistä oikeudenomistajista ja kiellon piirissä olevista teoksista, jotka sille ilmoitetaan. Julkaisujen osalta kopiointikielto on voitu merkitä myös julkaisuun. Luvansaajan tulee noudattaa näitä kopiointikieltoja.

Digilupa ei koske niitä aineistoja, joihin oppilaitoksella tai opettajalla, tutkijalla tai muulla käyttäjällä on muuhun sopimukseen tai lisenssiin perustuva oikeus käyttää teosta. Näitä aineistoja saa käyttää lisenssi- tai muiden käyttöehtojen mukaisesti.

Lisätietoja tekijänoikeudesta ja lupien sisällöstä: neuvonta(at)kopiosto.fi

Siirry alkuun