Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Tv- ja radio-ohjelmien korvaukset

Kopiosto maksaa henkilökohtaisia tekijänoikeuskorvauksia radio- ja televisio-ohjelmien tekijöille ja esittäjille. Musiikin tekijöiden ja esittäjien osalta korvaukset tilittää Teosto ja Gramex. Tilitettävät korvaukset peritään ohjelmien jälkikäytöstä, kuten niiden tallentamisesta kodeissa ja oppilaitoksissa.

Tv-ohjelmien korvaukset

Kopiosto tilittää henkilökohtaiset korvaukset pääosin freelancereille. Yksityisen käytön korvaus eli hyvitysmaksu maksetaan myös broadcasting-yhtiöön vakinaisessa palveluksessa oleville tekijöille. Muissa Kopioston tilittämissä korvauslajeissa vakinaisessa palveluksessa olevat tekijät ovat esimerkiksi työsopimuksellaan luovuttaneet oikeutensa työnantajalle. Lähettäjäyhtiön vakinaiseksi työntekijäksi rinnastetaan myös määräaikaiset työntekijät. Kaikki riippumattomiin tuotantoyhtiöihin työsuhteessa olevat tekijät luokitellaan Kopioston tilitysten näkökulmasta freelancereiksi.

Televisio-ohjelmien korvaukset tilitetään vuosittain. Kunakin vuonna maksetaan edellisen vuoden aikana perityt korvaukset. Korvaukset tilitetään vuosittain vahvistettavien tilitysperiaatteiden mukaan.

Ulkomaisille tv-ohjelmien tekijöille ja esittäjille maksetaan jälkikäyttökorvauksia tietyistä korvauslajeista Kopioston tekemien vastavuoroisuussopimusten perusteella. Tällöin myös kotimaiset oikeudenomistajat saattavat saada Kopioston kautta korvauksia av-teoksistaan kyseisistä maista.

Radio-ohjelmien korvaukset

Radio-ohjelmien käyttökorvaukset tilitetään oikeudenomistajille kahden pääperiaatteen mukaisesti:

Radio-ohjelmien yksityisen käytön korvaukset tilitetään eri oikeudenomistajaryhmille jäsenjärjestöjen erikseen sopimalla tavalla. Tiedot korvausten jakoperusteista yksittäisille oikeudenomistajille Kopiosto saa kultakin jäsenjärjestöltä.

Korvaukset tv- ja radio-ohjelmien laitos- ja kirjastokäytöstä maksetaan YLE Tallennemyynnistä ostettujen äänitallenteiden käyttötietojen perusteella.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun