[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Kopieringsersättningar avräknade till            medlemsorganisationerna 2015 

Fotokopieringsersättningar

Organisation
Chefredaktörernas förening rf        31 948 €
Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf        21 081 €
Finlands facklitterära författare rf   2 796 001 €
Finnfoto – Finlands fotoorganisationer rf      164 130 €
Suomen Kirjailijaliitto ry      101 153 €
Finlands Förlagsförening rf   3 398 757 €
Finlands Journalistförbund rf      710 015 €
Finlands kritikerförbund rf        62 425 €
Serieskaparna i Finland rf        47 296 €
Finlands svenska författareförening rf FSF         26 708 €
Finlands Tekniska Förlagsförening rf      161 236 €
Finlands Tonsättare rf      145 443 €
Finlands ungdomsförfattare rf        21 199 €
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf      263 105 €
Finlands översättar och tolkförbund rf (FÖTF)      243 169 €
Finska Musikförläggareföreningen rf      352 498 €
Freelance-programtillverkare rf        39 265 €
Aikakauslehtien Päätoimittajat ry        57 286 €
Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf       158 568 €
Elvis – Föreningen för finska tonsättare och textförfattare      236 190 €
Grafia rf       271 814 €
Illustratörerna i Finland rf      222 859 €
Kuvasto rf        46 094 €
Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry        20 932 €
Tidningarnas Förbund rf      392 614 €
Tidskrifternas Förbund rf      886 592 €
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus      281 427 €

Total

 11 159 805 €


kopieringsersättningar för digital kopiering

Organisation
Chefredaktörernas förening rf            4 947 €
Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf            2 954 €
Finlands facklitterära författare rf        478 153 €
Finnfoto – Finlands fotoorganisationer rf          14 899 €
Suomen Kirjailijaliitto ry          14 767 €
Finlands Förlagsförening rf        541 449 €
Finlands Journalistförbund rf          73 712 €
Finlands kritikerförbund rf            9 590 €
Serieskaparna i Finland rf            6 350 €
Finlands svenska författareförening rf FSF            3 441 €
Finlands Tekniska Förlagsförening rf          43 090 €
Finlands Tonsättare rf               534 €
Finlands ungdomsförfattare rf            3 114 €
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf          63 454 €
Finlands översättar och tolkförbund rf (FÖTF)          38 722 €
Finska Musikförläggareföreningen rf            1 050 €
Freelance-programtillverkare rf            7 283 €
Aikakauslehtien Päätoimittajat ry            8 870 €
Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf           63 692 €
Elvis – Föreningen för finska tonsättare och textförfattare               534 €
Grafia rf           45 755 €
Illustratörerna i Finland rf          41 969 €
Kuvasto rf            8 450 €
Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry            3 241 €
Tidningarnas Förbund rf          90 867 €
Tidskrifternas Förbund rf          60 843 €
Total   1 631 733 €


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]