[site.printView.toContent]

Kopiosto

[site.printView.functionButtons]

[site.printView.index]

Kopiosto

Kopiostos ekonomi

År 2016 samlade Kopiosto in totalt 49,4 miljoner euro i ersättningsintäkter. Kopiosto placerar ersättningsmedlen för den tid som löper mellan inkassering och avräkning. Kopiostos finansieringsintäkter uppgick till 232 000 euro år 2016.

Kopiostos intäkter,
1000 €
20162015Ändring
i %
Fotokopiering och digital kopiering17 57317 597        -0,1
Utlåningsersättning och nättjänster  1 138  1 097      3,8
Radio- och tv-program20 98612 688    65,4
Kompensationsavgift  8 345  4 886    70,8
DigiDemo och CreaDemo-anslag  1 354  1 354        0
Ersättningsintäkter totalt49 70838 368     29,6


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

[site.printView.toTop]