Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Kysymyksiä ja vastauksia: Kopiosto pyytää markkinaoikeuden tulkintaa tekijänoikeuslaista

24.1.2018

Miksi Kopiosto vaatii tekijänoikeusmaksuja tv-ohjelmien kaapelijakelusta?
Kopioston tehtävänä on valvoa oikeudenomistajiensa etuja ja tekijänoikeuslain toteutumista näiltä osin. Tekijänoikeuslain mukaan tv-ohjelmien edelleen lähettämiseen tarvitaan tekijöiden lupa, ja siitä on maksettava korvaus. 

Kopiosto edustaa noin 50 000 kotimaista oikeudenhaltijaa ja vastavuoroisuussopimusten perusteella ulkomaisia oikeudenhaltijoita. Edelleen lähettämisessä Kopiosto edustaa sopimuslisenssin nojalla kattavasti tv-ohjelmien tekijöitä – muun muassa ohjaajia, käsikirjoittajia, näyttelijöitä, kuvaajia, radio- ja tv-selostajia, toimittajia, kääntäjiä ja pukusuunnittelijoita.

Miksi Kopiosto on jättänyt markkinaoikeuteen haastehakemuksen? 
Tekijänoikeuslain mukaan tv-ohjelmien edelleen lähettämiseen tarvitaan tekijöiden lupa, ja siitä on maksettava korvaus. Tällä hetkellä kaapelioperaattorit näkemyksemme mukaan edelleen lähettävät kanavillaan tv-ohjelmia maksamatta niistä tekijöille korvauksia. Kopiosto on useamman vuoden ajan pyrkinyt neuvotteluyhteyteen Suomessa toimivien kaapelioperaattorien kanssa (Telia, Elisa ja DNA), mutta kaapelioperaattorit ovat kiistäneet Kopioston tulkinnan tekijänoikeuslaista, eikä varsinaisia sopimusneuvotteluja siksi ei ole päästy aloittamaan.

Kopioston haastehakemuksen tavoitteena on saada ennakkotapaus tekijänoikeuslain tulkinnasta koskien tv-ohjelmien edelleen lähettämisestä. Samalla toivotaan ratkaisua sisältöjen käytöstä maksettavista tekijänoikeuskorvauksista tv-ohjelmien tekijöille.  

Miksei asiasta sovita osapuolten välillä? 
Kopiosto on useamman vuoden ajan pyrkinyt neuvotteluyhteyteen Suomessa toimivien kaapelioperaattoreiden (Telia, Elisa ja DNA) kanssa, jotta tv-ohjelmien tekijöille saataisiin kerättyä heille tekijänoikeuslain mukaan kuuluvat korvaukset. Kaapelioperaattorit ovat kiistäneet Kopioston tulkinnan tekijänoikeuslaista, eikä varsinaisia sopimusneuvotteluja siksi ole päästy aloittamaan.

Viimeksi neuvotteluja käytiin opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Hyvässä hengessä käydyt keskustelut päättyivät tuloksettomina syyskuun lopussa 2017. Oikeuden näkemyksen hakeminen on tällä hetkellä ainoa käytettävissä oleva vaihtoehto asian ratkaisemiseksi. On hyvä, että oikeusvaltiossa on tapoja ratkaista tämän kaltaisia kysymyksiä puolueettomasti ja järjestyneesti.

Millaisista rahasummista nyt on kyse?
Markkinaoikeudesta haetaan ratkaisua myös tv-ohjelmien käytöstä maksettavista tekijänoikeuskorvauksista. Operaattoreiden liiketoimintaa ja kotimaisten televisiokanavien jakelusta saatavaa hyötyä ajatellen kyse ei operaattorien kannalta olisi kohtuuttomista summista. Tekijöiden kannalta korvaukset ovat kuitenkin tärkeitä. Ne parantaisivat mahdollisuutta tehdä laadukkaita kotimaisia ohjelmia. 

Miksi haastehakemusta ei ole jätetty kaikille operaattoreille? 
Tavoitteena on saada selkeä laintulkinta mahdollisimman jouhevasti ennakkotapauksen kautta. Kaikkien operaattoreiden haastaminen olisi tehnyt prosessista raskaan ja kalliin. 

Mikä on haasteen perusta?
Televisiokanavien edeleen lähettämiseen liittyvä tekijöiden korvausoikeus palautettiin tekijänoikeuslakiin kesäkuussa 2015. Lakimuutoksen taustalla oli Euroopan komission Suomelle antama virallinen huomautus; aiemmin Suomen lainsäädäntö poikkesi muun Euroopan säädöksistä. 
Lain mukaan tekijöille kuuluu korvaus edelleen lähetettävästä sisällöstä. Kaapelioperaattorit ovat kiistäneet Kopioston vaateet ja tulkinnan tekijänoikeuslaista.

Miten sopimuslisenssi liittyy tähän asiaan? 
Tietyissä tilanteissa – kuten tv-ohjelmien edelleen lähettämisessä tai painettujen kirjojen ja lehtien kopioinnissa – käytettäviä teoksia on niin paljon, ettei kaikkia oikeudenhaltijoita voida tavoittaa lupien saamiseksi. Tällaisissa tilanteissa teosten käyttö on tehty mahdolliseksi tekijänoikeuslain sopimuslisenssisäännöksellä.

Sopimuslisenssin avulla tekijänoikeusjärjestö voi myöntää käyttölupia myös muiden kuin edustamiensa tekijöiden puolesta. Näin käyttäjä voi saada tekijänoikeusjärjestöltä kattavat luvat teosten käyttöön. Sopimuslisenssijärjestelmä siis helpottaa käyttölupien hankkimista keskitetysti. 
Edelleen lähettämisessä Kopiosto edustaa sopimuslisenssin nojalla kattavasti tv-ohjelmien tekijöitä – muun muassa ohjaajia, käsikirjoittajia, näyttelijöitä, kuvaajia, radio- ja tv-selostajia, toimittajia, kääntäjiä ja pukusuunnittelijoita.

Sopimuslisenssijärjestönä toimiminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksyntää. Voimassa olevat hyväksymispäätökset löydät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Maksetaanko muissa maissa korvauksia tv-ohjelmien edelleenlähettämisestä kaapeliverkoissa? 
Kansainvälisessä vertailussa Suomi on televisio-ohjelmien edelleen lähettämisessä poikkeus. Muualla Pohjoismaissa ja EU:n alueella – Britannia pois lukien – edelleen lähettämisestä on maksettu tekijöille tekijänoikeuskorvauksia jo vuosikymmeniä. 

Eivätkö tv-yhtiöt jo maksa noiden ohjelmien sisällöstä tekijöille? Pitääkö niistä maksaa kahteen kertaan?
Tv-yhtiöillä ja tekijöillä on sopimusvapaus ja lähtökohtaisesti tv-yhtiöt sopivat omasta jakelustaan. Kopioston näkemyksen mukaan operaattorien harjoittama jakelu ei ole tv-yhtiöiden omaa jakelua vaan operaattorien harjoittamaa edelleen lähettämistä, josta operaattorien tulee sopia ja maksaa tekijänoikeuskorvaukset, kuten menetellään kansainvälisesti. Kopioston ei missään tapauksessa vaadi kaksinkertaista korvausta. Jos korvaus on suoritettu, sen uudelleen perimiseen ei ole laillista perustetta.

Haluaako Kopiosto estää joidenkin kanavien näkymisen kaapeliverkossa? 
Ei. Tekijänoikeusjärjestönä Kopiosto edustaa av-alan tekijöitä, joten sen tavoitteena ei ole kaapeliverkkojakelun estäminen. Päinvastoin – kanavien kaapeliverkkojakelu on myös av-alan tekijöiden etu, kunhan tekijät saavat heille kuuluvan tekijänoikeuskorvauksen. Kopioston rooli on tarjota lupia keskitetysti asiakkaille, esimerkiksi operaattoreille, sekä tilittää luvista saadut korvaukset oikeudenomistajille eli tv-ohjelmien tekijöille ja esittäjille.

Miten kauan asian ratkaiseminen kestää?
Toivottavasti saamme asian sovittua nopeasti. Oikeusprosessi kestänee yli vuoden verran, jos asiasta ei päästä sitä ennen sopimukseen.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun