Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Internetaineistojen käyttö opetuksessa on lisääntynyt

25.4.2018
Internetistä löytyvän aineiston käyttö opetuksessa on kasvanut huomattavasti. Tämän osoittivat Kopioston ja Opetushallituksen viime vuonna tekemät laajat  selvitykset teosten käytöstä opetuksessa.


Ensimmäisessä selvityksessä kartoitettiin painettujen julkaisujen ja internetaineistojen kopiointia ja käyttöä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Selvityksen mukaan opettajat kopioivat aineistoja, kuten kuvia, lehtiartikkeleita ja opetusmateriaalia verkosta osaksi itse tekemäänsä materiaalia sekä tallentavat niitä kurssialustalle tai muuhun suljettuun oppimisympäristöön.

Toisessa selvityksessä keskityttiin av-aineistoihin, joiden käyttöä kartoitettiin peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Tässä selvityksessä korostui, että ohjelmia ja videoita esitetään aiempaa enemmän suoraan erilaisista video- ja tv-yhtiöiden palveluista.

(Teksti jatkuu infograafin jälkeen)

internetainestograafi.jpg


Ammatillisen oppilaitoksen opettaja kopioi verkkoaineistoja 21 kertaa vuodessa

Selvityksen mukaan ammatillisen oppilaitoksen opettaja valokopioi keskimäärin 8,9 kertaa ja skannaa 2,8 kertaa vuodessa painettuja julkaisuja. Opettaja tulostaa tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa internetistä keskimäärin 12,6 kertaa ja kopioi vastaavia verkkoaineistoja keskimäärin 21,6 kertaa vuodessa.

Eniten ammatillista koulutusta varten kopioidaan tai skannataan otteita oppikirjoista ja tietokirjoista tai lehtiartikkeleita. Internetistä tulostetaan ja kopioidaan eniten lakeja ja asetuksia, erilaisia käyttöohjeita ja manuaaleja sekä valokuvia ja muita kuvia.

Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointi jatkuu diginä

Samaan aikaan, kun verkkoaineistojen kopioiminen ja käyttö opetuksessa on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, on valokopioiminen ja paperitulosteiden jakaminen opetuksessa puolestaan vähentynyt.

Kokonaisuutena tarkasteltuna tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopioiminen ja käyttö opetuksessa ei kuitenkaan ole vähentynyt, käyttömuoto on vain muuttunut digitaaliseksi. Opettajat kopioivat internetistä aineistoja, kuten lakeja ja muita viranomaisjulkaisuja, verkkolehtien artikkeleita ja kuvia, ja tallentavat ne kurssialustalle tai suljettuun oppimisympäristöön. Opettajat myös liittävät aineistoja osaksi itse tekemäänsä opetusmateriaalia, jota esitetään oppitunnilla tai jaetaan paperitulosteina.

Tallennukseen 2−3 av-teosta vuodessa

Av-teosten käyttöä opetuksessa selvittänyt kysely osoitti, että peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettaja tallentaa opetustaan varten keskimäärin 2−3 ohjelmaa tai videota vuodessa. Tv-ohjelmien ja videoiden tallentaminen opetuskäyttöön on huomattavasti harvinaisempaa korkeakouluissa, jossa opettajat tallentavat keskimäärin noin 1,5 ohjelmaa tai videota vuodessa.

Ohjelmia ja videoita tallennetaan eniten Yleisradion tv-kanavilta sekä YouTubesta ja muista internetlähteistä. Suosituimmat tv-kanavat, joista ohjelmia tallennetaan opetuskäyttöön, ovat Yle Teema, Yle TV1 ja Yle TV2. Opetuskäyttöön tallennetaan eniten dokumenttielokuvia ja -ohjelmia, asia- ja ajankohtaisohjelmia, opetusohjelmia sekä fiktiivisiä elokuvia.

Av-teosten esittäminen yleisintä peruskouluissa ja lukioissa

Tv-ohjelmien ja verkkovideoiden esittäminen on huomattavasti yleisempää kuin niiden tallentaminen. Peruskoulun ja lukion opettaja esittää keskimäärin 40 ohjelmaa tai videota vuodessa ja ammatillisen oppilaitoksen opettajakin noin 23 ohjelmaa tai videota. Korkeakouluissa myös av-teosten esittäminen on harvinaisempaa kuin peruskouluissa ja toisella asteella. Ammattikorkeakoulussa opettaja esittää keskimäärin 12 ohjelmaa vuodessa ja yliopistoissa 3.

Eniten opetuksessa esitetään erilaisia opetusohjelmia, asia- ja ajankohtaisohjelmia, uutisohjelmia sekä dokumenttielokuvia ja -ohjelmia. Suosituimmat lähteet, joista tv-ohjelmia ja videoita esitetään, ovat YouTube, Yle Areena, Yle Oppiminen -sivusto sekä muut internetlähteet. Yli 76 % vastaajista oli viimeksi esittänyt opetustilanteessa videon tai tv-ohjelman internetistä. Verkkovideoista eniten opetuksessa esitetään yksityisten henkilöiden sekä erilaisten järjestöjen ja yritysten videoita.

Av-teosten esittäminen verkosta on lisääntynyt

Av-teosten esittäminen opetuksessa on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Tv-ohjelmien tallentaminen puolestaan on vähentynyt viimeisten vuosien aikana. Ohjelmia esitetään enemmän Yle Areenasta tai YouTubesta. Muutokseen on osaltaan vaikuttanut se, että ohjelmia ja videoita on nykyään huimasti aiempaa enemmän tarjolla internetissä erilaisissa palveluissa ja verkkosivustoilla.

Useat Yle Areenan ohjelmat ovat saatavilla vain 30 tai 45 päivää. Lähes puolet vastaajista haluaisi esittää Yle Areenassa olevia ohjelmia opetuksessa pidempään kuin ne ovat palvelussa saatavilla.

Näin selvitykset tehtiin

Kopioston ja Opetushallituksen teettämä kopiointiselvitys toteutettiin keväällä 2017 ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Kysely toteutettiin internetpohjaisena kyselynä, jossa yksittäinen vastaaja on kuvannut viimeisintä työkäyttöön kopioimaansa aineistoa. Vastauksia kyselyyn saatiin 408. Peruskouluissa ja lukioissa on vastaava selvitys parhaillaan käynnissä.

Av-aineistojen käyttöä koskeva selvitys toteutettiin internetkyselynä yhdessä AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry:n kanssa keväällä 2017 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Kyselyssä vastaaja kertoi, minkä ohjelman tai videon hän oli viimeksi esittänyt opetuksessa ja tallentanut opetusta varten. Vastauksia av-teosten käyttöä koskevaan kyselyyn saatiin yhteensä 2 192.


Lähteet:
Ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. Julkaisujen valokopiointi ja skannaus – Internetaineistojen tulostaminen ja tallentaminen 2017. Jan-Otto Malmberg 6.10.2017
AV-opetuskäyttö 2017. Jan-Otto Malmberg. 28.9.2017
Peruskoulut ja lukiot. Julkaisujen valokopiointi ja skannaus – internetaineistojen tulostaminen ja tallentaminen 2014. Jan-Otto Malmberg. 19.2.2015


Tiesitkö tämän?

Opetushallitus on hankkinut kaikille peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille kopiointiin ja tv-ohjelmien tallentamiseen ja esittämiseen luvat. Lisätietoa luvista ja niiden sisällöstä löytyy osoitteesta www.kopiraitti.fi.

Kopiraittilan koulusta löytyy pelillistä verkkomateriaalia tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen kaikille kouluasteille peruskoulusta toiseen asteeseen sekä opettajankoulutukseen. Maksuton materiaali löytyy osoitteesta www.kopiraittila.fi.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun