Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Kopioston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

30.4.2018
Kopiosto ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla saatetaan kansallisesti voimaan 13.9.2017 annettu EU:n parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1564 tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta ("lukemisestedirektiivi", jäljempänä VIP-direktiivi).


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun