Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

DigiDemo-avustukset

AVEK myöntää kaksi kertaa vuodessa valtionavustuksia digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien kulttuuristen sisältöjen  tuotekehitykseen.

Myöntökriteerit

Avustuksia myönnetään yritysten tai alan ammattilaisten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia sisältöjä ja kerronnan muotoja kulttuurin ja viihteen alueilla.

Tuettavilta hankkeilta edellytetään:

 • uutuusarvoa
 • innovatiivisuutta
 • taloudellista toteuttamiskelpoisuutta (koskee demo- ja sarjapilottihankkeita)


Hankkeita arvioitaessa painotetaan lisäksi:

 • hankkeen ansaintalogiikkaa
 • kilpailuanalyysiä (ts.onko markkinoilla jo samankaltaisia tuotteita)
 • erityisiä perusteluja demoamisen tai pilotoinnin tarpeeseen


Avustuksia ei myönnetä:

 • yrityksen perustoimintaan
 • laitehankintoihin
 • yksittäisen teoksen valmistamiseen
 • markkinointiin
 • asiakkaalle toteutettavaan tilaustyöhön
 • erilaisten verkkokauppojen kehittämishankkeisiin
 • opinnäytehankkeisiin

DigiDemo-määräraha

Määrärahan tavoitteena on edistää mielekkäiden kulttuurisisältöjen kehittämistä, parantaa alalla toimivien yritysten tuotekehitysmahdollisuuksia sekä vastata digitalisoituvan yhteiskunnan kulttuuripoliittisiin tavoitteisiin.

Avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen määrärahoista AVEKille osoittamasta valtionavustuksesta. Digidemo-määrärahan suuruus vahvistetaan vuosittain.

Digidemo-avustukset ovat EU:n valtiontukisääntelyn mukaista de minimis -tukea (vähämerkityksinen tuki), jonka enimmäismäärä voi olla enintään 200 000 euroa kolmen perättäisen verovuoden jakson aikana. Tuen enimmäismäärässä otetaan huomioon kaikkien julkisten rahoittajien yritykselle de minimis -tukena myöntämä rahoitus.


Avustusten haku

Avustukset myönnetään hakemuksesta. Hakuajat umpeutuvat vuosittain maalis- ja lokakuun viimeinen päivä. Seuraava haku päättyy 31.10.2016.

 1. Konseptin suunnitteluun myönnettävät avustukset voivat olla enintään 5 000 euroa. Niitä voidaan myöntää yrityksille, yksityishenkilöille tai työryhmille.
 1. Demohankkeille myönnettävät avustukset voivat olla enintään 60% demon tuotantokustannuksista. Avustuksia myönnetään vain yrityksille.
 2. Ohjelmasarjan pilottijakson  (sarjapilotti) tuotantotuki voi olla enintään 60% pilottijakson tuotantokustannuksista. Avustuksia myönnetään vain yrityksille.


Hakemus tehdään DigiDemon sähköisessä hakujärjestelmässä.

Hakemukseen tulee liittää:

 1. Konseptisuunnittelussa hankkeen kuvaus tai muu sisältö- tai tuotekehityssuunnitelma sekä hakijoiden cv:t.
 1. Demohankkeissa hankkeen kuvaus, käsikirjoitus tai muu sisältö- tai tuotekehityssuunnitelma, demon tuotantosuunnitelma ja aikataulu, kustannusarvio, markkinointi- ja levityssuunnitelma sekä selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.
 1. Ohjelmasarjan pilotin (sarjapilotti) tukihakemukseen tulee liittää hankkeen kuvaus, käsikirjoitus tai muu  sisältö- tai tuotekehityssuunnitelma, pilotin tuotantosuunnitelma ja aikataulu, kustannusarvio, markkinointi- ja levityssuunnitelma, selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.


Käsittely ja myöntöpäätökset

Hakemukset käsitellään ja myöntöpäätökset tehdään asiantuntijaryhmässä. Hakemusten arvioitu käsittelyaika on noin kaksi kuukautta. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti.

Konseptisuunnittelua varten myönnetyt avustukset maksetaan kahdessa erässä ja muut avustukset kahdessa tai kolmessa erässä. Avustusten ensimmäinen erä maksetaan heti, kun myönteinen päätös on tehty ja tuen saaja on palauttanut allekirjoittamansa sitoumuksen (konseptituki) tai sopimuksen (demo- tai sarjapilottituki).

Avustusten saajat laativat loppuselvityksen avustuksen käytöstä myöntöpäätöksessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Mahdollisesta väliraportoinnista hankkeen kestäessä sovitaan erikseen.

Avustusten loppuraportti tehdään DigiDemon sähköisessä hakujärjestelmässä.


Lisätietoa

Tuotantoneuvoja Milla Moilanen, puhelinaika tiistaisin kello 10-12, puh. 040 900 9199. Yhteydenottopyynnöt myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@avek.kopiosto.fi.

Lisätietoja saa myös AVEKin toimistosta, puh. 09-4315 2350.

Edellisten hakujen päätökset löytyvät täältä.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun