Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

CreMA-monialahankeavustus

CreMA on uuden tyyppinen joustava määräraha, joka on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen.

AVEK jakaa CreMA-avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriön sille osoittamasta määrärahasta luovan alan yritysten monialaiseen tuotekehitysyhteistyöhön. Tuki on tarkoitettu tuote- ja palvelukehityshankkeille, joissa luovien alojen osaamista siirtyy muille toimialoille ja muiden alojen osaamista siirtyy luoville aloille. CreMA on osa AVEKin hallinnoimaa opetus- ja kulttuuriministeriön luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin tarkoitettua CreaDemo-määrärahaa.

CreMA-rahoitusta on jaossa 2017 haussa enintään 250 000 €. Tavoitteena on käynnistää n. 20–30 luovien alojen ja muiden alojen monialaista pilottihanketta ja näin edistää uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien syntymistä.

Edellisten vuosien CreMA-tukipäätökset ovat nähtävillä täällä: www.kopiosto.fi/avek/cremapaatokset.

CreMa-tuen hakeminen 

CreMA on haettavissa 22.5.–30.9.2017. 

Rahoitusta haetaan AVEK-hakujärjestelmän kautta

Rahoitusta haettaessa on huomioitava, että
•    hakijan tulee olla luovan alan yritys
•    hankkeessa tulee olla yhteistyökumppanina vähintään yksi teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys
•    hakemuksen liitteenä on oltava yhteistyökumppanina toimivan muun toimialan yrityksen kirjallinen sitoutuminen hankkeeseen

Hakemuksesta on lisäksi hyvä selvitä vastaukset ainakin seuraaviin seikkoihin
•    mikä on hankkeen kohteena olevan tuotteen tai palvelun ansaintalogiikka
•    miten tuote tai palvelu tuotteistetaan
•    kilpailuanalyysi, ts. onko markkinoilla jo samankaltaisia tuotteita tai palveluita.

Avustuksia ei myönnetä yrityksen perustoimintaan, eikä
•    laitehankintoihin
•    yksittäisen teoksen tai tuotteen tekemiseen
•    yrityksen perustoimintaan liittyvän markkinoinnin kehittämiseen
•    hakijayrityksen asiakkaan lukuun tehtäviin tuotekehityshankkeisiin tai tilaustöihin.

Hakijoilta edellytetään omarahoitusosuutta 
•    CreMA-rahoitus voi olla 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 
•    40 % omarahoitusosuuteen voidaan laskea myös hakijan omia työkustannuksia. 
•    Myös hankepartnerina toimivan muun alan yrityksen taloudellinen osallistuminen hankkeen kustannuksiin on suotavaa, mutta ei pakollista. 

Arviointikriteerit 

Avustus on tarkoitettu pilottihankkeiden käynnistämiseen luovien alojen sekä teollisuus-, palvelu- ja muiden alojen kanssa. 

CreMA-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka
•    synnyttävät uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja 
•    parantavat eri toimialojen välistä yhteistyötä ja erityisesti luovan osaamisen ja perinteisemmän yritysosaamisen yhteensovittamista
•    kehittävät luovien alojen yrittäjyyttä.

Tuettavilla hankkeilla on oltava merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Hankkeiden tulee olla innovatiivisia ja yleensä yrityksen kannalta merkittäviä. Hankkeiden tulee myös täyttää normaalit ELY-keskusten tuettaville hankkeille asettamat kriteerit. 

Ennakkopidätyksen alaiset palkat ovat CreMA-rahoitusosuuteen hyväksyttäviä kustannuksia. Yrittäjän kohtuulliset laskennalliset työkustannukset voivat olla osa omarahoitusosuutta.

Määräaikaan 30.9.2017 mennessä (kyseinen päivä mukaan lukien) saapuneet hakemukset arvioi asiantuntijaraati, jossa on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön, AVEKin sekä ELY-keskusten edustajat. 

Hankkeita arvioitaessa painotetaan erityisesti niiden
•    uutuusarvoa
•    innovatiivisuutta
•    taloudellista toteuttamiskelpoisuutta 
•    liiketoimintapotentiaalia.

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneille hankkeille maksetaan avustus kahdessa erässä: 
•    80 % positiivisen rahoituspäätöksen jälkeen 
•    20 % hyväksytyn raportoinnin jälkeen. 

Hankkeiden raportoinnissa noudatetaan AVEKin DigiDemo- ja CreaDemo-rahoitusten käytäntöjä. 

CreMA-tuki on de minimis -tukea (vähämerkityksellinen tuki), jonka enimmäismäärä voi olla enintään 200 000 euroa kolmen perättäisen verovuoden jakson aikana. Tuen enimmäismäärässä otetaan huomioon kaikkien julkisten rahoittajien yritykselle de minimis -tukena myöntämä rahoitus.

Alueellisuus

CreMA-rahoitushaku toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Ennen hakemuksen jättämistä hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä oman alueensa ELY-keskuksen yhteyshenkilöön:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: riitta.ketomaki(at)tekes.fi
Etelä-Savon ELY-keskus: pekka.sillanpaa(at)ely-keskus.fi ja tuija.toivakainen(at)ely-keskus.fi
Hämeen ELY-keskus: kristiina.juusti(at)ely-keskus.fi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: ritva.kaikkonen(at)ely-keskus.fi ja juha.linden(at)ely-keskus.fi
Kainuun ELY-keskus: pauli.tervonen(at)ely-keskus.fi
Keski-Suomen ELY-keskus: lea.goyal(at)ely-keskus.fi ja pirjo.suhonen(at)ely-keskus.fi
Lapin ELY-keskus: satu.huikuri(at)ely-keskus.fi ja risto.lustila(at)ely-keskus.fi
Pirkanmaan ELY-keskus: jukka.ojala(at)ely-keskus.fi ja jari.peltoniemi(at)tekes.fi
Pohjanmaan ELY-keskus: henrik.granqvist(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Karjalan ELY-keskus: sanna.ruuska(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: paivi.lappalainen(at)ely-keskus.fi ja teea.oja(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus: sari.marttila(at)ely-keskus.fi
Satakunnan ELY-keskus: timo.klimoff(at)ely-keskus.fi
Uudenmaan ELY-keskus: antti.salminen(at)tekes.fi
Varsinais-Suomen ELY-keskus: timo.metsa-tokila(at)ely-keskus.fi
Varsinais-Suomessa CreMA-hankkeita hoitaa myös: 
HUMAK / Creve: leena.janhila@humak.fi

Lisätietoja

Tuotantoneuvoja Milla Moilanen, milla.moilanen@avek.kopiosto.fi, puhelinaika maanantaisin klo 13–15, puh. 040 900 9199
AVEKin toimisto, puh. 09 4315 2350
Pääsihteeri Juha Samola, juha.samola@avek.kopiosto.fi, puh. 4315 2351

Lisätietoja antavat myös CreMA-rahoitushaussa mukana olevien ELY-keskusten yhteyshenkilöt.


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun