Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

CreaDemo-avustukset

AVEK myöntää valtionavustuksia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin. Avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamasta määrärahasta. Määrärahan suuruus vahvistetaan vuosittain. 


Myöntökriteerit

Avustuksia myönnetään yritysten, alan ammattilaisten tai ammattitoimintaa harjoittavien yhdistysten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Määrärahan tavoitteena on synnyttää luovaan osaamiseen perustuva tai sitä hyödyntävä uusi tuote, menetelmä tai palvelu.

Tuettavat hankkeet voivat olla luovien alojen tai kulttuurin eri aloilta.

Hankkeita arvioitaessa painotetaan erityisesti niiden

 • uutuusarvoa
 • innovatiivisuutta
 • taloudellista toteuttamiskelpoisuutta sekä
 • liiketoimintapotentiaalia


Hakemuksesta on lisäksi hyvä selvitä vastaukset ainakin seuraaviin seikkoihin:

 • mikä on hankkeen ansaintalogiikka
 • miten hanke tuotteistetaan
 • kilpailuanalyysi, ts. onko markkinoilla jo samankaltaisia tuotteita tai palveluita
 • miksi hankkeet vaativat yhtiön perustoiminnasta poikkeavaa demoamista tai pilotointia


Avustuksia ei myönnetä yrityksen tai yhdistyksen perustoimintaan eikä:

 • laitehankintoihin
 • yksittäisen teoksen tai tuotteen tekemiseen
 • markkinoinnin tuotekehitykseen eikä
 • hakijayrityksen asiakkaan lukuun tehtäviin tuotekehityshankkeisiin.


Määrärahasta ei tueta myöskään digitaalisiin päätelaitteisiin tarkoitettujen kulttuurisisältöisten hankkeiden tuotekehitystä tai kulttuurin matkailullista tuotteistamista, joita varten on opetus- ja kulttuuriministeriöstä erikseen osoitettu määräraha.

CreaDemo-avustukset ovat de minimis -tukea, jota koskevien ehtojen mukaisesti julkisten rahoittajien yritykselle myöntämän de minimis -tuen kokonaismäärä voi olla kolmen verovuoden aikana enintään 200 000 euroa.

Avustusten haku

Avustukset myönnetään hakemuksesta. Avustuksia voi hakea (1) konseptin suunnitteluun tai (2) demo-, proto- tai pilottihankkeisiin.

 1. Konseptin suunnitteluun myönnettävät avustukset voivat olla enintään 5 000 euroa. Niitä voidaan myöntää yrityksille, ammattimaista toimintaa harjoittaville yhdistyksille sekä yksityishenkilöille tai työryhmille.

 2. Demo-, proto- tai pilottihankkeille myönnettävät avustukset voivat olla enintään 60% demon, proton tai pilotin tuotantokustannuksista. Avustuksia myönnetään vain yrityksille tai ammattimaista toimintaa harjoittaville yhdistyksille.


Seuraava hakuaika päättyy 28.2.2017.

Hakuun otetaan mukaan sisäänjättöpäivänä lähetetyt hakemukset vuorokauden vaihtumiseen asti.

Hakemus tehdään CreaDemon sähköisessä hakujärjestelmässä.


Hakemus tehdään lomakkeelle, johon tulee liittää:

 1. Konseptin suunnittelun osalta idean kuvaus tai muu sisältö- tai tuotekehityssuunnitelma.

 2. Demohankkeissa hankkeen kuvaus, demon, proton tai palvelupilotin toteuttamissuunnitelma sekä aikataulu, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Lisäksi alustava suunnitelma ja kustannusarvio hankkeen seuraavasta vaiheesta.

Hakemuksiin tulee myös liittää tiedot kaikista hankkeessa mukana olevista yrityksistä ja muista toimijoista sekä muut tarpeelliset tiedot avustusta hakevasta yrityksestä tai yhdistyksestä mukaan lukien selvitys yrityksen tai yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Henkilö- tai työryhmähakemuksen osalta hakemukseen tulee liittää myös cv:t.

Käsittely ja myöntöpäätökset

Hakemukset käsitellään ja myöntöpäätökset tehdään asiantuntijaryhmässä. Hakemusten arvioitu käsittelyaika on noin kaksi kuukautta. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti.

Konseptisuunnittelua varten myönnetyt avustukset maksetaan kahdessa erässä ja muut avustukset 2–3 erässä.

Avustusten saajien tulee raportoida määräajoin hankkeen edistymisestä ja laatia loppuselvitys avustuksen käytöstä myöntöpäätöksessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Ohjeet raportointiin toimitetaan myönteisen avustuspäätöksen yhteydessä.

Lisätietoa

Milla Moilanen, puhelinaika maanantaisin klo 13–15, puh. 040 900 9199.

Lisätietoja saa myös AVEKin toimistosta, puh. 09 4315 2350.

Edellisten hakujen päätökset löytyvät täältä.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun