Siirry sisältöön

Avek

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Avek

Mediataiteen tuotantokulttuuria vahvistavan Mediarata-tuen haku alkaa

6.10.2017
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK jakaa uudenlaista tukea mediataiteelle. Mediarata-tuen haku alkaa 10.10.2017. 


Mediarata-tuki vahvistaa mediataiteen tuotantokulttuuria Suomessa. Mediaradan tavoitteena on parantaa mediataiteen tuottajien ja tuotantoyhtiöiden toimintaedellytyksiä. Mediaradalla halutaan myös nostaa suomalaisen mediataiteen asemaa ja edistää kansainvälisiä yhteistuotantoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön on myöntänyt AVEKin Mediaradalle 200 000 euron erityismäärärahan.

Hakuohjeet:

 1. Hakukelpoisia ovat mediataidetta tuottavat  suomalaiset yritykset ja yhteisöt. Hakijan on oltava oikeuskelpoinen.
 2. Hakuaika 10.10.2017 – 20.11.2017.
 3. Hakemus on vapaamuotoinen, erillistä hakulomaketta ei tarvita.
 4. Hakemuksen sisältö:
  • Synopsis: Muutaman lauseen tiivistelmä haettavasta Mediarata-hankkeesta.
  • Mediarata-hankesuunnitelma: Miten ja millä aikataululla yhteisö kehittää omaa mediataiteen tuotantoaan, mediataiteen tuotantostrategiaansa, -prosessejaan tai -palveluitaan. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Mikä on suunnitellun Mediarata-hankkeen kesto (suositus välillä 6–20kk).
  • Mediarata-hankkeen kuluarvio ja rahoitussuunnitelma: Avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä menoista. Mediarata on de minimis -tukea, jonka enimmäismäärä hakijalle voi olla enintään 200 000 euroa kolmen perättäisen verovuoden aikana.
  • Kehitteillä tai tuotannossa olevat mediataideteokset: Lyhyet kuvaukset 2–5 teoksen työvaiheista ja teoskohtaisista tavoitteista hankkeen aikana (suositus 1 sivu / teos).
  • Keskeiset tekijät: Tuottajan tai tuottajien ja muiden hankkeen keskeisten henkilöiden ansioluettelot (suositus 1-2 sivua / henkilö).
  • Työnäytteitä: Keskeisten tekijöiden työnäytteitä, mielellään web-linkkeinä aiempiin teoksiin tai portfolioon.
  • Yhteisön hallituksen kokoonpano sekä muut mahdolliset päättävässä asemassa olevat henkilöt, kuten toimitusjohtaja tai toiminnanjohtaja.
  • Kauppa- tai yhdistysrekisteriote: voimassa oleva rekisteriote, enintään 6 kk vanha.
  • Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta.
 5. Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse: riitta.pikkarainen@avek.kopiosto.fi. Sähköpostiviestin aiheeksi kirjataan: MEDIARATA.
 6. Hakemukset arvioi kolmihenkinen raati, joka arvioi mm. hankkeiden tavoitteita, sisällöllistä, toiminnallista ja ammatillista laatua sekä jatkuvuutta. Raati voi halutessaan pyytää lisätietoa tai kutsua hakijoita haastatteluun.
 7. Avustusta ei myönnetä hakijan perustoimintaan, kiinteisiin kuluihin, perusohjelmiston tai laitteiden hankintaan. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille eikä taannehtivasti. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Hakijan tulee myös olla huolehtinut aiempien avustustensa raportoinnista.
 8. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä vuoden 2017 lopussa. Päätökset julkistetaan 10.1.2018.
 9. Myönteisen päätöksen saaneiden kanssa tehdään sopimus, jonka jälkeen ensimmäinen tukierä on nostettavissa. Mediarata-tuet maksetaan 2-3 erässä.
 10. Selvitykset myönnetyn avustuksen käytöstä on tehtävä kahden vuoden kuluessa avustuksen nostamisesta. Selvitys sisältää viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat, hankkeen kustannuspaikkalaskelman, kirjallisen raportin hankkeesta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä teosnäytteet.


Lisätiedot:
Tuuli Penttinen-Lampisuo
Mediataiteen tuotantoneuvoja
044 790 0343 (puhelinaika perjantaisin kello 11–13)
tuuli.penttinen-lampisuo@avek.kopiosto.fi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun